Všechny projekty a aktivity, které nabízím jsou postaveny na pevných a

jedinečných základech metody  J.I.H®, které jsem spoluautorkou.