Seznam lekcí

VÍTEJ V JEDINEČNÉM PODCASTOVÉM KURZU

V tomto kurzu nepotřebuješ nic víc, než čas zaposlouchat se do podcastů a nechat energie Boží podstaty aby přetvářela tvůj život do té nejlaskavější formy. Kurz vznikal v krásném prostředí na Bali a je prostoupen čistou energií a láskou.

Přeji ti, ať se ti krásně poslouchá, tvá duše tančí a tvá mysl rezonuje s Bohem v tobě.

Láskou 
Jarka