Intenzivní online škola pro

Životní kouče metody J.I.H®

 

Metoda J.I.H má svou registrovanou ochrannou známku  

V květnu 2015 jsme podali žádost o ochrannou známku pro naší jedinečnou  metodu J.I.H. Občas jsme si vzpomněli, kde je naší žádosti asi konec, ale nevěnovali jsme tomu velkou pozornost. Jaké bylo naše překvapení, když obálka poslaná jako obyčejné psaní obsahovala právě tento dokument. 

Děkujeme za to, že obálka přišla neporušená a nebyla nijak pomuchlaná, protože tento dokument pro nás opravdu hooodně znamená.

Jak vznikla metoda J.I.H

⇒ Metoda J.I.H® - jasné informace hned emočním naciťováním⇐

Vznikla propojením zkušeností  Jarky Matuškové a Hanky Mokré. Každá z nás prošla svými zkušenostmi v oblasti duchovního vývoje a měla svou techniku pro svůj posun. Já jsem prošla kurzem SRT (Spiritual Response Therapy - schopností pracovat s minulými životy a klíčováním průběhových souvstažností), Hanička vystudovala Kraniosakrální biodynamiku ve Švícarském institutu.

Hanička za mnou přišla před deseti lety na terapii a už tenkrát jsme obě vnímaly obrovské spojení a potřebu spolu spolupracovat. 

Propojily jsme naše zkušenosti pro naší potřebu si navzájem pomáhat v okamžicích nepohodlí a také v objevování nových souvislostí v propojování duchovní cesty s tou normální, fyzickou. Každá z nás má za sebou mnoho let práce s klienty a každá má své projekty, které pomáhají lidem najít svůj směr. Všechny projekty mají jeden jediný základní stavební kámen a tou je právě metoda J.I.H®

 

Kdo vás povede výukou metody J.I.H

Jarka Matušková

Autorka projektů: Škola života - škola lidství a hojnosti, Automatická kresba diagnostická online, Andělské a Archandělské učení I. a II.,Vědomé tvoření vlastní reality, Jak si splnit své sny,  Intenzivní online škola Životních koučů metody JIH®, Osm týdnů pro život

Nově od roku 2020 pomoc pro podnikatele: Posuň svou firmu - svůj byznys a život.

On-line kurzů: Jak mít peníze, Jak žít ve vztahu, Meditace očima dítětě, Automatická kresba diagnostická

Hanka Mokrá

Je autorkou projektů:  Cvičení CPT-M, Výuka lektorů CPT-M, Intenziní online škola pro životní kouče metody JIH®, Osm týdnů pro život

On-line kurzu: Cvičení CPT-M, Andělské učení 1, Andělské učení 2, Pro krásné ráno

 

Intenzivní online Škola pro životní kouče metodou JIH® má za sebou tři ročníky

 

Ze tří ročníků vyšlo víc jak třicet životních koučů metody JIH®, kteří krok za krokem prošli objevováním svých schopností,  vnímání, naučili se pojmenovávat své pocity a vnímat své postoje. Celá výuka je dovedla k poznání a pochopení sebe sama. Jak se vnímají, co cítí, kdy a jak reagují. 

Vedly jsem je k rozpoznávání těch nejniternějších pocitů a postojů, zvědomovaly jsme jim souvislosti ve vztazích, v propojení energií celku a jednotlivce. 

Žádné teorie, ale pořádná praxe založená na vlastní jedinečnosti, s důrazem na vlastní vnímání, bez papouškování a snahy k někomu vzhlížet.

 

 

Jak probíhá výukový rok metody J.I.H®

Život se mění a neustále vyvíjí a tak se posouvá i vkalita a forma výuky lektorského zaměření na  metodu JIH®. 

V dnešní uspěchané a velmi časově náročné době jsem velmi rády přistoupily na mnohem aktivnější a časově svobodnější verzi výuky. Zvolily jsem s Haničkou pro Vás desetiměsíční velmi intenzivní online formu předávání terapeutské metody JIH®.

Čeká Vás deset měsíců v uzavřené Facebookové skupině, ve které se budeme pravidelně setkávát ve formě videí, živých vstupů, hlasových nahrávek a textových podkladů. Čtyři hlavní témata budou rozdělena do 6-ti týdenních bloků, ve kterých Vás povedeme den za dnem postupných hápáním nových impulsů. Projdete mnoha minikonzultacemi a také se během tohoto času setkáme všichni osobně o víkendovém setkání.

 

Zapomeňte na nudu

Skupina lidí, která se sejde v kurzu je vedena ke vzájemné komunikaci a sdílení získaných poznání a pochopení. Život je o komunikaci a u životních koučů to platí mnohonásobně. Komunikace je vyžadována pro navázání důvěry v objevované a sdílení je podporováno i naší komunikací.

 

Potřebujete být vždy sami sebou! 

Vy budete objevovat sebe, budete vnímat své pocity a budete vedeni k absolutní autentičnosti ve vašem vnímání a cítění. Je potřeba všechno "osahat" a "odžít" v sobě. "Nadrcené" a v postoji " Asi to tak funguje" ničemu nepomůže!

 

Co získáte absolvováním ročního kurzu?

Získáte jistotu v sobě, znalosti v oblasti života a energií, naučíte se vnímat jemné nuance pocitů a budete umět pracovat a pomáhat v energiích na stabilním základu pravdy a lásky. Vše, co umíme vám předáme pro vaše další pochopení a rozvoj.

Získáte certifikát metody J.I.H®

 

Jako životní kouč metody JIH® máte možnost

převzít některý z již vytvořených projektů a šířit je dál.

 

Budete umět díky metodě JIH® pomáhat ostatním.

 

Co umí metoda J.I.H® a jaké je její využití

Neexistuje oblast života, ve které není možno využít tuto metodu. Máme obrovské zkušenosti v oblasti zdraví, vztahů, seberozvoji, v pracovní oblasti, v obnovení prosperity. 

Pomoc je velmi rychlá a účinná, aplikovatelná v osobním setkání i v pomoci na dálku díky telefonu a internetu. Je možné pomoci i skrze žádost druhé osoby za předpokladu, že jsou nějak provázány vztahem. Dětem pomáháme skrze rodiče, prarodičům skrze děti. 

Urovnání vztahů na pracovišti,  při pracovních jednání,  při soudních sporech. Vše se ladí do pravdy a lásky a pro nejvyšší prosperitu všech účastníků.

 

Měla jsem vzdálený cíl pomoci lidem. Jak to bude vypadat, jsem nevěděla, ale cítila jsem, že to je ono. Věděla jsem, že tahle roční cesta mi dá hodně. Hurá do toho a půl je hotovo. Ano, první půlka byla… řekněme intenzivní. První blok o těle fyzickém byl plný AHA afektů. Táli jsme nad něžností a moudrostí našeho důmyslného těla, které máme. Nadšení rostlo. Pomalu jsme se učili vnímat naše pocity a pracovat s emočním naciťováním. Objevovali jsme. Svět, sebe, první klienty. Tématem dalšího bloku byla mysl. Nooo, tady začala ta intenzivnější část. :DAspoň pro mě. Učili jsme se vnímat souvislosti našeho myšlení v těle. Vnímali jsme, co všechno a kde nás může blokovat. Také jsme se naučili, co s tím a jak z toho ven. Když se to děje vám. Práce terapeuta je úžasná v tom, že vidíte, jak u klientů dochází k obnově, navrácení klidu, radosti, jednoduše toho, co potřebovali.
Klára Doležalová
Na „výuce“ terapeutů se mi nejvíc líbilo to, že to nebyla žádná klasická výuka. „Je to tak, tak a tak a to se naučte. Podle toho fungujte.“ Všechno bylo zaměřeno na naši individualitu: naučte se používat svoje vnímání, pozorujte, jak funguje právě vám a jak k vám mluví. Každý to má jinak. ;-) Pokaždé jsme si povídali tak, jako když se sejde parta přátel, co se dlouho neviděla a sdělují si, co je zrovna nového. Může vám to připadat zvláštní – jenom si povídáte a zároveň se u toho učíte. Je krásné, když pak máte další den terapii a hned v ní použijete to, o čem jste si „jen tak popovídali“. Po roce Vánoce, Vánoce … Cesta terapeuta mi byla lepším dárkem než leckterý vánoční. ;-) Z „nevím, ale musím“ na začátku se stalo „mám záměr a jdu si za ním“. To ale neznamená, že je neměnný! Teď vím, že jsem na cestě a je na mě, kterou cestou se rozhodnu jít. Když se mi na ní nebude líbit, můžu z ní sejít, vrátit se nebo se jen posadit u kraje a počkat, až někdo pojede kolem a odveze mě do neznámých krajin…
Klárka

Těšíme se na vás ve čtvrtém ročníku  "Životní kouč metodou JIH®"

a v historicky prvním, velmi intenzivním online kurzu.

 

 

 

 

Roční  intenzivní online kurz  pro budoucí životní kouče metody JIH®

 Začínáme

4.1.2020 v 10.00 úvodním videem

 

 

Jak bude intenzivní online kurz probíhat?

V uzavřené facebookové skupině budeme v neustálé komunikaci probírat vše, co se metody JIH® týká.

 • čeká vás 10 měsíců velmi intenzivní výuky
 • mnoho úkolů a informací
 • mnoho malých i velkých konzultací s lektorkami
 • živé vstupy
 • doplňující videa
 • aktivní předávání témat celých 40 týdnů
 • praktické vedení

Co se naučíte ?

 

 

 • cítit v vnímat emoční základ života
 • reagovat na informace, které vám ukazuje vaše tělo vlastním vnímáním
 • rozlišovat zdroj vnímaných energií
 • objevíte veličiny vnímaného: těla, mysli, duše a celku
 • vnímat i to, co není vidět, slyšet 
 • být neutrální při práci s metodou JIH®
 • pojmenujete mnoho i velmi jemných informací z emočních vrstev problému
 • objevíte rozmanitost časové osy
 • naučíte se určovat a nacházet zdroj problému v hloubkách času  a ten měnit
 • rychle reagovat na emoční informaci u klienta
 • pomoci sobě a tím i ostatním
 • plně se naučite pracovat online tak, aby i vaše práce byla svobodná a krásná

Cena velmi  intenzivního online kurzu v trvání 10-ti měsíců

10 měsíců = 40 týdnů 

72 000,- Korun

Pro zaplacení kurzu můžete zvolit tyto možnosti: