Škola pro Životní kouče metody J.I.H®

Metoda J.I.H má svou registrovanou ochrannou známku  

 

V květnu 2015 jsme podali žádost o ochrannou známku pro naší jedinečnou  metodu J.I.H. Občas jsme si vzpomněli, kde je naší žádosti asi konec, ale nevěnovali jsme tomu velkou pozornost. Jaké bylo naše překvapení, když obálka poslaná jako obyčejné psaní obsahovala právě tento dokument. 

Děkujeme za to, že obálka přišla neporušená a nebyla nijak pomuchlaná, protože tento dokument pro nás opravdu hooodně znamená.

Jak vznikla metoda J.I.H

⇒ Metoda J.I.H® - jasné informace hned emočním naciťováním⇐

Vznikla propojením zkušeností tří žen - Jarky Matuškové, Ireny BrejchovéHanky Mokré. Každá z nás prošla svými zkušenostmi v oblasti duchovního vývoje a měla svou techniku pro svůj posun. Já jsem prošla kurzem SRT (Spiritual Response Therapy - schopností pracovat s minulými životy a klíčováním průběhových souvstažností), Irenka měla zkušenosti s Kineziologií, Hanička vystudovala Kraniosakrální biodynamiku ve Švícarském institutu.

Hanička za mnou přišla před osmi lety na terapii a už tenkrát jsme obě vnímaly obrovské spojení a potřebu spolu spolupracovat. Irenku jsem poznala na Škole života - škole lidství a hojnosti a od té doby se naše dvojice rozrostla na trojici. 

Propojily jsme naše zkušenosti pro naší potřebu si navzájem pomáhat v okamžicích nepohodlí a také v objevování nových souvislostí v propojování duchovní cesty s tou normální, fyzickou. Každá z nás má za sebou mnoho let práce s klienty a každá má své projekty, které pomáhají lidem najít svůj směr. Všechny projekty mají jeden jediný základní stavební kámen a tou je právě metoda J.I.H®

 

Kdo vás povede výukou metody J.I.H

Jarka Matušková

Autorka projektů: Škola života - škola lidství a hojnosti, Automatická kresba diagnostická, Andělské a Archandělské učení I. a II.,Vědomé tvoření vlastní reality, Jak si splnit své sny,  Škola životních koučů metody JIH®

On-line kurzů: Jak mít peníze, Život podle mého gusta

Hanka Mokrá

Je autorkou projektů: Pastelkou k pohodě, Profesionální logo, Cvičení CPT-M, Výuka lektorů CPT-M, Škola pro životní kouče metody JIH®

On-line kurzu: Cvičení CPT-M

 

Škola pro životní kouče má za sebou tři ročníky

 

Ze tří ročníků vyšlo víc jak třicet životních koučů metody JIH®, kteří krok za krokem prošli objevováním svých schopností,  vnímání, naučili se pojmenovávat své pocity a vnímat své postoje. Celá výuka je dovedla k poznání a pochopení sebe sama. Jak se vnímají, co cítí, kdy a jak reagují. 

Vedly jsem je k rozpoznávání těch nejniternějších pocitů a postojů, zvědomovaly jsme jim souvislosti ve vztazích, v propojení energií celku a jednotlivce. 

Žádné teorie, ale pořádná praxe založená na vlastní jedinečnosti, s důrazem na vlastní vnímání, bez papouškování a snahy k někomu vzhlížet.

 

 

Jak probíhá výukový rok metody J.I.H®

Harmonogram výuky metody J.I.H® je postaven do čtyř bloků po čtyřech dnech. Tyto bloky jsou koncipovány vždy jednou za tři měsíce a jsou doplněny čtyřmi workshopy na daná témata. Mezitím probíhá komunikace v aplikaci Messenger. K výukové cestě patří 8 terapií u lektorek a 30 terapií sami mezi sebou navzájem. V meziobdobí jsou zadávány úkoly pro pochopení získaného a zaměření na témata výuky. Každý čtyřden je veden k jednomu z těchto témat: Tělo, mysl, duše, celek.

 

 

Zapomeňte na nudu

Skupina lidí, která se sejde v kurzu je vedena ke vzájemné komunikaci a sdílení získaných poznání a pochopení. Život je o komunikaci a u životních koučů to platí mnohonásobně. Komunikace je vyžadována pro navázání důvěry v objevované a sdílení je podporováno i naší komunikací v uzavřené skupině. 

Nově příchozí mají možnost komunikovat s lidmi, kteří se už životními kouči stali a mají tak možnost získávat mnohem víc potřebných zkušeností.

 

Potřebujeme, abyste byli vždy sami sebou! 

Vy budete objevovat sebe, budete vnímat své pocity a budete vedeni k absolutní autentičnosti ve vašem vnímání a cítění. Je potřeba všechno "osahat" a "odžít" v sobě. "Nadrcené" a v postoji " asi to tak funguje" neakceptujeme!

 

Co získáte absolvováním ročního kurzu?

Získáte jistotu v sobě, znalosti v oblasti života a energií, naučíte se vnímat jemné nuance pocitů a budete umět pracovat a pomáhat v energiích na stabilním základu pravdy a lásky. Vše, co umíme vám předáme pro vaše další pochopení a rozvoj.

Získáte certifikát metody J.I.H®

Jako životní kouč metody JIH® máte možnost

převzít některý z již vytvořených projektů a šířit je dál.

 

Co umí metoda J.I.H® a jaké je její využití

Neexistuje oblast života, ve které není možno využít tuto metodu. Máme obrovské zkušenosti v oblasti zdraví, vztahů, seberozvoji, v pracovní oblasti, v obnovení prosperity. 

Pomoc je velmi rychlá a účinná, aplikovatelná v osobním setkání i v pomoci na dálku díky telefonu a internetu. Je možné pomoci i skrze žádost druhé osoby za předpokladu, že jsou nějak provázány vztahem. Dětem pomáháme skrze rodiče, prarodičům skrze děti. 

Urovnání vztahů na pracovišti,  při pracovních jednání,  při soudních sporech. Vše se ladí do pravdy a lásky a pro nejvyšší prosperitu všech účastníků.

 

Měla jsem vzdálený cíl pomoci lidem. Jak to bude vypadat, jsem nevěděla, ale cítila jsem, že to je ono. Věděla jsem, že tahle roční cesta mi dá hodně. Hurá do toho a půl je hotovo. Ano, první půlka byla… řekněme intenzivní. První blok o těle fyzickém byl plný AHA afektů. Táli jsme nad něžností a moudrostí našeho důmyslného těla, které máme. Nadšení rostlo. Pomalu jsme se učili vnímat naše pocity a pracovat s emočním naciťováním. Objevovali jsme. Svět, sebe, první klienty. Tématem dalšího bloku byla mysl. Nooo, tady začala ta intenzivnější část. :DAspoň pro mě. Učili jsme se vnímat souvislosti našeho myšlení v těle. Vnímali jsme, co všechno a kde nás může blokovat. Také jsme se naučili, co s tím a jak z toho ven. Když se to děje vám. Práce terapeuta je úžasná v tom, že vidíte, jak u klientů dochází k obnově, navrácení klidu, radosti, jednoduše toho, co potřebovali.

Klára Doležalová

Na „výuce“ terapeutů se mi nejvíc líbilo to, že to nebyla žádná klasická výuka. „Je to tak, tak a tak a to se naučte. Podle toho fungujte.“ Všechno bylo zaměřeno na naši individualitu: naučte se používat svoje vnímání, pozorujte, jak funguje právě vám a jak k vám mluví. Každý to má jinak. ;-) Pokaždé jsme si povídali tak, jako když se sejde parta přátel, co se dlouho neviděla a sdělují si, co je zrovna nového. Může vám to připadat zvláštní – jenom si povídáte a zároveň se u toho učíte. Je krásné, když pak máte další den terapii a hned v ní použijete to, o čem jste si „jen tak popovídali“. Po roce Vánoce, Vánoce … Cesta terapeuta mi byla lepším dárkem než leckterý vánoční. ;-) Z „nevím, ale musím“ na začátku se stalo „mám záměr a jdu si za ním“. To ale neznamená, že je neměnný! Teď vím, že jsem na cestě a je na mě, kterou cestou se rozhodnu jít. Když se mi na ní nebude líbit, můžu z ní sejít, vrátit se nebo se jen posadit u kraje a počkat, až někdo pojede kolem a odveze mě do neznámých krajin…

Klárka

Těšíme se na vás ve čtvrtém ročníku  "Životní kouč metodou JIH®"

 

 

 Roční kurz  pro budoucí životní kouče metody JIH®

 Termín pro první čtyřden

19.9.2019 - 22.9.2019

 

 

 

 

Termíny  výuky budoucích životních koučů rok 2019 

První čtyřden: 

Druhý čtydřden:       

Třetí čtyřden: 

Čtvrtý čtyřden: 

 

Termíny workshopů:

První setkání:

Druhé setkání:

Třetí setkání: 

Čtvrté setkání: 

 

Závěrečný workshop - předání certifikátu

 

 

Předáme vám veškeré naše zkušenosti, znalosti, které jsou naší součástí a které používáme ve své vlastní praxi a svém vlastním životě. Nic netajíme, předáváme CELEK!

Tento roční kurz je rozvržen do jednotlivých výukových bloků s tím, že celková cena kurzovného činí  72.000 Kč a je hrazena postupně vždy nejdéle před zahájením příslušné části kurzu, jak je stanoveno níže.

Podmínkou pro závaznou rezervaci místa a přijetí přihlášky je úhrada zálohy ve výši 7.000 Kč ( tato částka bude následně odečtena od úhrady hrazené před prvním čtyřdnem).

  • 4x čtyřdenní intenzivní kurz ........ 4 x 14.000 Kč 
  • 4 x workshop..... 4 x 2.000 Kč
  • 4 osobní terapie ( vždy u každé lektorky 2 terapie) ..... 4 x 1.500 Kč
  • Závěrečné setkání ......1 x 2.000 Kč

Osobní terapie jsou domlouvány v individuálních termínech dle časových možností lektorky a kurzisty. 

Vyhrazujeme si právo :

  • vyhlásit aktuální workshop podle potřeb skupiny a potřeby předat aktuálně nové zkušenosti, a to v cenové relaci ceny uvedené výše.
  • změnit po dohodě termín workshopu z neodkladných důvodů - zavazujeme se k včasné informovanosti