škola channelingu

Naučte se přijímat informace přímo od zdroje veškerého života,

z vaší Boží podstaty

Co je channeling a je možné ho používat v běžném životě?

Channeling je příjem informací z Boží podstaty - z prvotního zdroje veškerého vědění a vědomí. Jedná se přímé stahování informací na základě nějakého požadavku, nebo záměru. Záměr může být aktuální, nebo vytvoření přáním, které dosáhlo svého zhmotnění ve formě odpovědi, delšího textu, či  nenadálého přijetí informace.

V běžném životě channeling provozují lidé, kteří se vědomě zabývají osobním rozvojem a seznamují se s fungování životní energie v jejich životě. Je velmi důležité zachovat si při channelingu neutralitu k přijímané informaci, bez lpění a hodnocení, bez očekávání a jakéhokoliv zásahu rozumu, ega a mysli. 

Pro život je získávání informací channelingem velmi přínosné. Umožňuje nahlédnout do budoucnosti, odkrývá souvislosti z minulosti a aktivuje víru a důvěru v lepší možnosti života.

Škola channelingu je možnost plně využít energetického toku informací, ale zároveň přijímat tyto informace čistě a v jistotě správnosti a pravdivosti  získavaných informací.

Channelingem můžete získat odpověď na

  • zdroj daného problému
  • na určení nejvýhodnější nabídky
  • na dopad daného rozhodnutí

Vnímání energie vám také pomůže nastavit pro vás aktuální situace tak, aby vám vaše energie hmotnila to, co pro váš život je přínosné.

Poznejte sami sebe

a nechte přicházet

pravdivé informace

Objevíte svou sílu

Váš život je ve své podstatě jedinečný, velmi barvitý a plný nových možností. Ke každé situaci přichází řešení, každá okolnost v sobě náboj nového JO-AHA. Pokud objevíte svou vlastní sílu, potom vás váš život nebude míjet svou rozmanitostí, právě naopak. Vaše energie je plná informací, objevte svůj energetický potenciál a už nikdy nebudete muset tápat ve tmě neúspěchu, marnosti a nicoty.

Naučíte se přijímat informace čistě a spolehlivě

Objevte základy jedinečné terapeutické metody JIH® - Jasné Informace Hned emočním naciťováním a získejte jedinečnost souhrných otázek, na které vaše energie bude umět odpovídat. Vaše vnímání impulzů se pro vás zviditelní, už nebudete muset odhadovat, nabydete absolutní jistotu přijímaných informací. Zaktivuje se vaše schopnost přijímat informace čistě a bez her rozumu, ega a mysli.

Poznáte sílu a neutralitu svého těla

Vaše tělo jako ten nejlepší průvodce informacemi přímo ze zdroje života - ano, o své tělo se budete moci opřít na tisíc procent. Nikdy vám nedá špatnou odpověď, nikdy vám nebude lhát. Nemá na dané situaci vůbec žádné ambice získat pro sebe to nejlepší a vás nechat na holičkách. Nejen že je naprosto neutrální, ale také vás dovede ke správné informaci a ještě vám dá jasně pocítit, jestli je vaše rozhodnutí v pořádku, nebo ne.

Naučíte se vnímané dávat do slov

Během osmi týdnů se naučíte pojmenovávat to, co vám přichází skrze vnímání těla, dokážete se naladit na správné významy a výrazy toho, co k vám přichází. Objevíte tajemství ticha v hlavě a vyladění se na zdroj Boží podstaty. Dostanete jasné pokyny jak se přihlásit k vnitřnímu spojení, jak vnímané dát do správných slov a jak vědět, že přicházející informace jsou čistě přijaté.

Osm týdnů, které vám změní život

Všechny informace, jasné vedení

a otevřená koémunikace je základem

tohoto online kurzu.

Nic nezastaví touhu po poznání

VELMI INTENZIVNÍ ONLINE KURZ PLNÝ ŽIVÝCH VYSÍLÁNÍ A ZOOM SETKÁNÍ

Plných 56 dní velmi otevřené a jasné komunikace a sdílení, účast v uzavřené skupině na facebooku, každý týden osobní konzultace, ZOOM vysílání jednou týdně a další podpora pro vaše vnímání, to je ŠKOLA CHANNELINGU..

Základy terapeutické metody JIH®

Dostanete jedinečnou možnost získat základy jedinečné terapeutické metody JIH®, které jsem autorkou. Osvojíte si otázky a naučíte se vnímat odpovědi přímo z vaší Boží podstaty. Předám vám velmi silné informace o tom, co všechno se vším souvisí, ale velmi jednoduše, srozumitelně a velmi aktivní formou. 

Základní neutrální postoj k výsledku

Provedu vás technikou neutrality k dané otázce a získanému výsledku. Žádné ovlivňování výsledku, žádné zkreslené informace, které chce získat vaše ego. Takové informace pro vás nemají žádnou cenu. Vy potřebujete jasně vědět, jaký bude výsledek vašeho rozhodnutí a chcete znát budoucí realitu. 

Oproštění se od myšlenek

Čistá hlava a klidná mysl, to je základním prvkem channelingu. Čistota vnímání a propojení vás a vaší Boží podstaty to je záruka velmi kvalitního přijímání informací. Čeká vás cesta k Boží podstatě, kde ego, mysl a rozum se stanou jen tichou prázdnotou a vás obklopí jen měkká přítomnost vašeho bytí.

Nácvik na konkrétních situacích

Teorie je jedna věc, praxe druhá. Provedu vás tématy, která vás dovedou k rozpoznání kdy s vámi hraje hru rozum, ego nebo nenápadná mysl, Den za dnem budete odhalovat zákulisní hry rozumu, kolektivního vědomí, strachu, paniky a kontroly. Den za dnem budete víc a víc ukotvení ve vlastním vnímání a velmi rychle rozpoznáte lež a strach a naučíte se dát pozornost tam, kde je váš domov.

8 týdnů práce se sebou

Velmi intenzivní cesta k vám samotným pro obnovení vaší prosperity, hojnosti, lásky a moudrosti věků. Cesta přímá a jasné, kde nejsou potřeba kličky a schovávání se. Pro objevení sebe osm týdnů projdete vlastní život a jeho souvislosti pro získání informací, poznání a vlastní stability vnímaného.

Nastavení nového režimu života

Už nebudete bezcílně bloumat svým životem, ani nebudete potřebovat neustále oživovat to staré. Už nebudete muset neustále zpracovávat to, co už jste zpracovali. Už se vám nebude chtít odkládat to, co je potřeba udělat a už se nebudete nimrat v tom, že se vám nechce. Naučíte se reagovat na přítomnost a v ním setrvávat.

Co společně zvládneme

Základy terapeutické metody JIH®

Otázky a odpovědi, které jsou součástí metody JIH a které dávají pevný základní pilíř pro channeling.

Vnímání emocí a pocitů

Emoce a pocity jsou jasným impulzem k objevení správnosti vhodného řešení a chování.

Neutralitu vůči výsledku zadané otázky

Rozum chce, aby mu šlo všechno na ruku, Boží podstata ví a koná.

Vnímání přítomnosti

Minulost a budoucnost jsou živnou půdou ega, rozumu, přítomnost je Boží podstaty.

Vnímání Boží podstaty

Vnímání vnitřního klidu a jistoty, to je Boží podstata v praxi.

Přijetí moudrosti věků

V záznamech životů je vše zapsáno, naučíte se v nich spolehlivě číst.

Bezpečné prostředí uzavřené skupiny na Facebooku

Skupiny jen pro účastníky kurzu dá čisté a jasné prostředí pro komunikaci a všechny potřebné informace. V této skupině budou pravidelná živá vysílání, úkoly, chat, dotazy a mnoho dalšího.

ZOOM vysílání každý týden

Každý týden živě pomocí aplikace ZOOM, která dává možnost se vidět, ale také komunikovat mezi sebou. Na každý ZOOM přenos bude vygenerován speciální přihlašovací link a všechny přenosy se budou nahrávat a budou vloženy do skupiny.

Osobní konzultace jednou týdně

Každý v kurzu projde jednou týdně konzultací se mnou, kde se vše znovu vyladí a nastaví tak, aby se vaše energie stávala jistou a stabilní nejen v oblasti channelingu a metody JIH®

Praxe ve skupině i jednotlivě

Praxí se učí člověk nejlépe, proto i v tomto kurzu budete dostávat úkoly, budete na nich pracovat jednotlivě i společně. Budete hledat na své otázky odpovědi přímo ze zdroje Boží podstaty a také se budete učit channelingové informace příjímat pro někoho z vašich kolegů.

Praktické úkoly a vnímání reality

Úkoly pro vás budu sestavovat tak, abyste měli dost prostoru pro jejich plnění. Po jejich dotvoření budeme společně objevovat záludnosti rozumu a ega a budeme pokračovat v posunu vnímání odpovědí channelingem.

Získané se stane vaší přirozeností a nikdo vám to nebude moci vzít, ani to neztratíte

To, co získáte během naší 56 denní cesty se stane vaší přirozenou součástí. I když nebudete přímo aktivní, jakmile se rozhodnete přijmou potřebné informace, vaše zkušenosti z kurzu se vám okamžitě znovu zvědomí.

ŠKOLA CHANNELINGU 

 

Z důvodu časové vytíženosti bude náhradní termín zveřejněn na sociálních sítích i zde na webových stránkách. 

 

Děkuji za pochopení.

Cena 8 týdenního online kurzu

4 měsíční platby
14 520 Kč
Každá splátka 3630 Kč včetně DPH
Můžete využít možnosti 4 měsíčních splátek, přitom první nejpozději týden před začátkem kurzu.
2 měsíční platby
14 520 Kč
13 300 Kč
Každá splátka 6650 Kč včetně DPH
Ušetříte 1 220 Kč z celkové částky 14 520 Kč za celý kurz

Máte otázky? 

Pište, volejte a já vám vše ráda zodpovím
tel.774 420 251

matuskova@freli.cz