VYSTŘEL SVŮJ

BYZNYS DO

NEBES

 


Věřím ti, že chceš konečně prorazit a mít úspěch


Uvnitř sebe jasně cítíš, že úspěch a hojnost k tobě odjakživa patří.

Ptáš se, proč ho tedy nezažíváš?

 • Víš, že tvůj byznys potřebuje tvou aktivitu a nebráníš se jí.
 • Dokonce sleduješ svou konkurenci, abys zjistila jaké trendy používají. Ve tvých očích jsou mnohem úspěšnější.
 • Cítíš se nedokonalá, nemáš tolik času, kolik potřebuješ a vždycky
  - jako na potvoru - ti tvé plány změní nemoc dětí a další katastrofy, které nevymyslíš.

Rozumím ti. A vím, jak ti pomoci.

Jen si představ, jaké by to bylo, kdybys...

 • přestala sledovat tvou konkurenci a věnovala se svému projektu,
 • měla jistotu ve svém plánu a nepochybovala o tom, co děláš,
 • předávala ostatním to, co tobě funguje,
 • vstávala s pocitem, že je všechno v pořádku a neexistuje nedostatek,
 • věděla, že uvnitř tebe je síla Boha a ta tě nenechá padnout, ani selhat,
 • viděla v sobě nádhernou energii, která zdolá všechny hory světa levou zadní,
 • očekávala jen to dobré a s tím špatným vůbec nepočítala,
 • zapomněla na všechno, co se ti nepovedlo a vnímala jen svou vnitřní sílu.

Už toho máš za sebou hodně a už jsi toho hodně zvládla. Hodně jsi investovala, ale teď  cítíš, že ti dochází dech i peníze...

Co dál ?

Už sis milionkrát napsala své sny a cíle. Vytvořila jsi pro sebe nástěnku snů, ale je toho hodně, co se ti zatím nesplnilo. Pověsila sis své úkoly na lednici, ale tím okamžikem jsi na ně zapomněla, staly se pro tebe neviditelnými. Máš pocit, že ostatní jedou jako draci, ale ty stojíš na místě a přešlapuješ. Obdivně se díváš na úspěchy ostatních, ale ty sama jsi pořád na pokraji přežití.

Tvé nadšení opadlo a tvá rozhodnost se vytratila. Sbíráš dál a dál důkazy o své neschopnosti a každý další den je pro tebe čistým utrpením. Dokonce máš pocit že i tvé okolí se na tebe dívá jako na ubožačku, která nic nedokázala, protože u ničeho nevydrží.

Znám tyhle pocity. A vím, jak je překonat.

Každá technika má něco do sebe, ale ne vždy obsahuje všechny potřebné ingredience.

I když jsi do svého byznysu investovala hodně, tvá snaha se nestala realitou úspěšného života?

Chci ti říct: není to tvoje vina!

Většina technik byznysových postupů se vědomého tvoření vlastní reality dotýká jen velmi okrajově. Věř mi, že nestačí prohodit několik slov o zaměření se na úspěch. Dokonce nestačí ani jedno školení o mentalitě úspěchu za rok.

Velmi důležitý krok ke skládačce zvané úspěch je mentální nastavení a reálné návody na udržení si správného nastavení mysli.

Dovol mi přivítat tě v mém světě

 Jsem Jarka Matušková

Mí klienti mi často říkají, že jsem záchrana prosperity jejich života i podnikání.

Jsem autorka terapeutické metody JIH® - jasné informace hned emočním naciťováním. Jsem maminkou tří dcer a manželkou svému muži více než 37 let.

Zastávám propojení víry a pracovního života v jeden jediný celek. Svůj život jsem zasvětila víře, ve které je naděje, láska a prosperita všeho toho, co si žádá samotný život.

Věnuji se mentálnímu byznysu - tedy mentalitě víry a pracovního zaměření.
Vše začalo v roce 2016 projektem Uzdravujeme firmu. Vedení mě často oslovilo až v okamžiku naprostého kolapsu společnosti. S mou pomocí se firmám začalo dařit a úspěšně zvládly všechny obtíže. Velmi silným aspektem úspěchu mé práce metodou JIH® je odstranění negativních jevů a mechanismů ve firmě.

Jarka Matušková

Energie víry a mentalita úspěchu mě neustále nabíjí

 • Vyměnila jsem stres z krachu firmy a exekucí za prosperitu a hojnost všeho, co chci a potřebuji.
 • Odevzdala jsem navyklost odkládání a přijala schopnost přirozeného vnímání toho, co je potřeba.
 • Zavřené kostlivce jsem vytahala ze skříně a zbavila se strachu z toho, co se nahromadilo.
 • Opustila jsem strach z toho, co si řeknou ostatní. Našla jsem klid a prosperitu ve všem, co dělám.
 • Postavila jsem pevné základy terapeutické metody JIH®, předala své schopnosti 50 terapeutům a zajistila pro ně silné zázemí podpory a dalšího růstu.
 • Postavila jsem stabilní základy cesty zákazníka a propojila energii víry a byznysu ve více než 14 kurzech osobního rozvoje.
 • Můj první online kurz s pevným základem energetické podpory vznikl již v roce 2016.

Jaká je nejzásadnější ingredience, která je skutečným zázrakem?
Co v používaných technikách byznysového světa chybí?

MENTÁLNÍ  BYZNYS

SPOJENÍ VÍRY, MENTALITY ÚSPĚCHU A PRACOVNÍHO ZAMĚŘENÍ

Mnoho technik a návodů na úspěch se zaměřuje na precizní plnění úkolů v propagaci tvého byznysu. Internet je plný návodů na sociální sítě, na vybudování značky a zacílení na konkrétního zákazníka. Mnohem méně pozornosti se dává tvému pocitu, když buduješ něco nového a snažíš se prosadit.

Nejmenší pozornost se věnuje tvé víře v neviditelnou energii,  která je ale v celém procesu tvoření zcela zásadní.

Tvé srdce je tvou odvahou, tvá víra je tvou sílou a ty jsi ta, která ví.

Co když ti řeknu, že tvůj úspěch je jen ze 30 % závislý na tvém byznysovém drilu?

Jak probíhá mentální byznys?

1. Mentalita víry


Víra nemá nic společného s náboženstvím.
Víra je 1/3 úspěšného byznysu i života. Víra aktivuje neviditelné složky tvého života a dá mu nový rozměr. Tvůj život se stane vědomější, laskavější a plný malých i velkých zázraků.

2. Mentalita úspěchu


Tvá víra v úspěch ti dá obrovské možnosti. Zmizí překážky, tvá síla v nová rozhodnutí poroste a odejdou veškeré pochybnosti o výsledku toho, co buduješ.

3. Mentalita záměru


Záměr a tah na branku zesílí a nebude nic, co by tě mohlo zastavit. Požene tě jistota a vědomí, že jsi na vlně úspěchu, kterou máš díky své víře a mentalitě úspěchu.

Proč právě tyto 3 části?

 • Bez víry tvé podnikání ztroskotá při prvním větším problému.
 • Bez mentality úspěchu budeš pořád počítat s tím, že nebudeš úspěšnou.
 • Bez mentality záměru budeš svou víru a mentální úspěch tříštit na miliardu nepodstatných aktivit.
Aktivace úspěchu

+ mentalita víry
+ mentalita úspěchu
+ mentalita záměru
= Tvůj vytoužený úspěch

Jak docílíš svého úspěchu nejen v byznysu,

ale i v životě?

Pomůže ti metoda JIH®

Díky metodě JIH® se zbavíš tíhy své duše, kterou si neseš z jiných časů a která blokuje (pravděpodobnost je 95%) tvou hojnost a schopnost přijímat hojnost peněz a prosperity.

Tato technika kombinuje základní principy víry a nastavení duše s realitou aktivního pojetí přítomného okamžiku.

PŘIDEJ SE  DO KURZU

VYSTŘEL SVŮJ BYZNYS DO NEBES

 • Objev sílu víry v úspěch a hojnost v transformačním živém online kurzu
 • Opusť staré postoje a postav svůj byznys na pevných základech svého silného Božího Já
Online kurz Vystřel svůj byznys do nebes

Co vstupem do kurzu získáš?

Společně aktivujeme sílu víry tvé duše a tvého srdce. Objevíš tak netušenou sílu a oporu přítomného okamžiku, který ti dá stabilitu hojnosti všeho, co tvůj život potřebuje a po čem ty toužíš.

Začínáme 6.5.2024

Jak vystřelíme tvůj byznys do nebes?

Tento aktivační kurz má 5 částí/dní a každá z nich má dvě fáze:
ranní výuková část trvá 30 minut
večerní - aktivační část trvá 60 minut

Mentální byznys
Mentální byznys

Jaká témata budeme procházet?

1. den


PROBUĎ V SOBĚ MENTALITU VÍRY

 • MENTALITA NE-VÍRY ZAČNE ŽIVÝM VSTUPEM V 9.00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ 
 • AKTIVACE VÍRY ZAČNE V 17.00 ŽIVÝM VSTUPEM VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ

Mentalita nevíry ti přináší důkazy, že ti život, byznys nefunguje. Proč a jak se to celé děje je náplní živého vysílání prvního dne.

Odpoledním vstupem se ti ukáže síla víry, kterou aktivujeme společnou meditací. Pročištěním metodou JIH® docílíme úlevy a reálného posunu ve tvém vnímání.

 

2. den


PROBUĎ V SOBĚ MENTALITU ÚSPĚCHU

 • MENTALITA NE-ÚSPĚCHU ZAČNE ŽIVÝM VSTUPEM V 9.00 VE SKUPINĚ
 • AKTIVACE ÚSPĚCHU ZAČNE V 17.00 ŽIVÝM VSTUPEM VE SKUPINĚ 

Mentalita neúspěchu ti přináší nesmírné komplikace nejen v oblasti byznysu. Podíváme se na to, proč se ti nedaří být úspěšnou. Jak je důležité odpojit se od víry v neúspěch a co je v sázce. 

Odpoledním vstupem se ti ukáže síla úspěchu, kterou aktivujeme společnou meditací. Pročištěním metodou JIH® docílíme úlevy a reálného posunu ve tvém vnímání.

 

3. den


PROBUĎ V SOBĚ MENTALITU ZÁMĚRU

 • MENTALITA ROZTŘÍŠTĚNOSTI ZAČNE ŽIVÝM VSTUPEM V 9.00 VE SKUPINĚ
 • AKTIVACE ZÁMĚRU ZAČNE V 17.00 ŽIVÝM VSTUPEM VE SKUPINĚ 

Mentalita roztříštěnosti ti přináší nesmírné komplikace nejen v oblasti byznysu. Podíváme se na to, proč se ti nedaří být úspěšnou. Jak je důležité odpojit se od roztříštěnosti a co je v sázce. 

Odpoledním vstupem se ti ukáže síla záměru, kterou aktivujeme společnou meditací. Pročištěním metodou JIH® docílíme úlevy a reálného posunu ve tvém vnímání.

 

4. den


PROBUĎ V SOBĚ MENTALITU BYZNYSU

 • MENTALITA ROZUMOVÉHO BYZNYSU ZAČNE ŽIVÝM VSTUPEM V 9.00 VE SKUPINĚ
 • AKTIVACE MENTÁLNÍHO BYZNYSU ZAČNE V 17.00 ŽIVÝM VSTUPEM VE SKUPINĚ 

Mentalita rozumového byznysu ti přináší uštvanost a krátkodobé výsledky. Podíváme se na to, proč se ti nedaří být úspěšnou. Jak je důležité odpojit se od rozumového byznysu a co je v sázce. 

Odpoledním vstupem se ti ukáže síla mentálního byznysu, kterou aktivujeme společnou meditací. Pročištěním metodou JIH® docílíme úlevy a reálného posunu ve tvém vnímání.

 

5. den


VYTVÁŘENÍ REALITY MENTÁLNÍHO BYZNYSU

 • AKTIVACE MENTÁLNÍHO BYZNYSU ZAČNE V 17.00 ŽIVÝM VSTUPEM VE SKUPINĚ 

Odpolední vstup se ponese v duchu napřímení pozornosti do třech aspektů tvého byznysu. Nastavíme reálně tvůj nový pohled, postoj a možnosti pro tvou každodenní cestu k prosperitě a hojnosti.

 

Co říkají účastníci kurzu?

Milá Jaruško…slyšela jsem na Vás tolik chváli,ale ty srdcové💗,že jsem si přála Vás poznat,až se mě to splnilo🙏🙏🙏….takže velké diky Jana Chyňava Urbanová….💗💗💗…která mě umožnila Vás poznat …a dále nemám slov,co jste dokázala za týden do nás dostat…neboli dopochopit!!!💗💗💗Jste všichni úžasný…kteří se věnujete této metodě!!!🙏🙏🙏Velké diky 💗💗💗Nikdo,nikdy mě nedonutil takto pravidelně připoutat ke vzdělávaní💗💗💗
Martina
Kurz je naprosto úžasný, docvaklo mi mnoho věcí. Ale asi nej bylo pro mě uvědomění, že energie peněz je přirovnatelná k tomu, jak k nám "teče" vzduch a že o tom, zda ho přiteče dostatek, vůbec nepochybuji. Ale o přitečení dostatku peněz bohužel ano. Taky jsem si zvědomila, jak funguje hojnost ve všech rovinách našeho Bytí. Jsem za tento kurz opravdu hluboce vděčná. 💝
JanaMLM specialista
Milá Jaruško, bylo to až dechberoucí ... kolik energie jsi schopná dát, vnímat a pročišťovat. Znám tě mnoho let, ale s každou novou věcí mě opět dostaneš 😀❤😀❤. Moc ti děkuju za inspiraci, podporu a nový nádech v hojnosti. Život s JIHem je jízda.
Janaterapeut
Jaruško děkuji moc , byla to nádherná jízda , je až neuvěřitelné , že skoro pokaždé když jsem chtěla napsat nějakou otázku tak byla zodpovězena 😍 , ze začátku kurzu jsem se cítila velice unavená , pak to přecházelo do velkého stažení , tíha na hrudi a k tomu nějaká bezmoc , ale teď už se cítím jak znovuzrozená , nádhera , děkuji moc že jsem byla součástí tak nádherné energie , děkuji , děkuji , děkuji 😍💞
Marie
Děkuji za možnost být součástí tohoto kurzu, jeho účastníkem a pozorovatelem. Vždy, když mám možnost poslouchat myšlenky, které v každém vysílání, kurzu jsou, je to pro mě důležitým připomenutím, co sama vnitřně cítím. Na co jsem si přišla je nestát a udělat krok. Někdy krok je ohromný skok a je potřeba odvážit se zkrátka prostě jen jít, rozpohybovat energii. A je skvělé mít průvodce a nebát se říci o pomoc.
Lucie
Z celého srdca ďakujem 😍. Vďaka tomuto kurzu som znova vyšiel zo svojej ulity, uvedomil som si že som v obeti a pomohlo mi to nastaviť, že ja som tvorca a ja jediný spolu s podporou boha vo mne môžem zmeniť svoj život. Ja si vyberám cestu ktorou sa budem uberať. 6 zabijakov je krásny nástroj na zbavenie sa strachov a otvorenie sa hojnosti. ĎAKUJEM JARUŠKA 💓💓💓
Miroslav
Co napsat když nemám slova? Jsem z kurzu nadšená a máš můj velký obdiv. Ve všem dokážeš najít tu jednoduchost, pojmenovat ji a všem ostatním předat. Už jdu s tebou pár let a pořád mě dochází spousta dalších a dalších JO AHA, a že kolem peněz jich je. Obrovský dík 💜🙏 za to všechno
Danuše
Milá Jaruško, kurz byl pro mne opravdu velmi přínosný, moc děkuji za povzbuzení a upevnění víry, že to co jsem doposud dělala, má svůj význam...Důvěru, že to co cítím s hloubky srdce, je správné, že můžu být prospěšná ostatním a sama si užívat hojnost, tvořivost a lásku ..Dnes jsem za vše cítila hlubokou vděčnost a lásku i díky tobě Jaruško ..Děkuji ❤️..
Dana
Jaruško, kurz byl nabitý informacemi a plný úžasné energie. Jsi skvělá se svým nasazením a trpělivostí. Byla to opravdu jízda. Kurz mi přinesl naději a ukázal možnou cestu kudy se vydat. A jsem také ráda, že jsem mohla tento týden poznat (aha) , že to s mou intuicí není tak špatné. Nu a k channelingu nenalézam slova. Ze srdce děkuji Tobě i Bohu.
Radka

 

Mentalita byznysu - Vystřel svůj byznys do nebes ti dá dar do konce tvého života - dar víry, jistoty, hojnosti nejen v byznysové sféře. Propíše se navždy do tvého srdce jako neměnná realita tvého bezbřehého tvořícího potenciálu a hojnosti všeho, po čem toužíš.

Nadchla tě možnost úspěchu stejně jako mě?

Ptáš se kolik tě to bude stát?

Kurz je pro tebe za 97,-

Začínáme 6.5.2024 a končíme 11.5.2024

 

Proč jsem rozhodla dát  týdenní kurz za pouhých 97 Kč, i když má nedocenitelnou hodnotu nejen pro tvůj byznys, ale pro celý tvůj život?

Zajímavá nabídka

Kurz VYSTŘEL SVŮJ BYZNYS DO NEBES je prvním modulem v mém půlročním programu Mentální byznys GOLD, který ti představím na konci kurzu.

Dám ti tak příležitost pokračovat se mnou na tvé cestě obrovského posunu ke tvým snům nejen v oblasti byznysu, ale celého tvého života.

Bez ohledu na to, jestli se mnou budeš pokračovat do dalšího kurzu, nástroje a postupy, které ode mě získáš, ti budou sloužit spolehlivě po celý tvůj život.

Jsi připravena posunout svůj byznys do mentálního byznysového nebe?

Dovol si získat jistotu, podporu nejsilnější energie světa, kreativitu i potenciál splnění tvých snů. Zasloužíš si to. Je to tvoje přirozenost. Tvoje realita.

Kurz začíná 6.5.2024
PŘIHLAS SE JEŠTĚ DNES!

Často kladené otázky

Kde a kdy kurz probíhá?

Kurz probíhá v uzavřené facebookové skupině, do které získáš přístup po vyplnění přihlašovacího formuláře. Přihlašovací údaje přijdou do tvé e-mailové schránky. Kurz probíhá 5 dnů vždy ráno a odpoledne. Ranní vysílání začíná v 9.00 a trvá 30 minut, odpolední vysílání začíná v 17.00 a trvá 60 minut.

Jak dlouho budu mít přístup do kurzu?

Do kurzu budeš mít přístup zajištěn 14 dní od začátku kurzu.

Musím jít do dalšího kurzu Jarky?

Tvůj vstup do kurzu Vystřel svůj byznys do nebes tě nezavazuje ke vstupu do dalšího kurzu.

Je pro mě vhodný tento kurz, i když nemám svůj byznys?

Postupy, které předávám jsou snadno aplikovatelné i do tvého pracovního nasazení v zaměstnání, nebo i v jiných oblastech života.

Kdy kurz začíná?

Kurz začíná 2.10. 2023 a končí 6.10. 2023.